Toppers Xth 2021-22

KAVYA SINGH
(96.6%)

SHRUTI KHURANA
(96.4%)

GAURI VISHNOI
(95%)

ANSHIKA GANGWAR
(94.6% )

ABHISHEK SINGH
(94.2%)

DIVYANKA THAKKAR
(94.2%)

YASH RASTOGI
(93.8%)

GOURI ARORA
(92.4%)

VANI SISODIA
(92%)

SANJANA KOLI
(91.8%)

RAUNAQ SAHNI
(91.8%)

JIYA BHARTI
(91.6%)

OM GUPTA
(91.2%)

ISHANK PANDEY
(91%)

KARTIK GUPTA
(90.6%)

NAITIK GUPTA
(90.4%)
Toppers Xth 2020-21
Toppers Xth 2019-20
Toppers Xth 2018-19
Toppers Xth 2017 - 2018
Toppers Xth 2016 - 2017
Toppers Xth 2015 - 2016