Toppers Xth 2019-20

ANANYA ADHIKARI
(96.4%)

K. TULSI NAGALAXMI
(96%)

ABHAY GOYAL
(95.6%)

GAUTAM ARORA
(94.8% )

MANISH SANWAL
(94.6%)

SRISHTI GAMBHIR
( 93%)

MANAN BATRA
(91.6%)

PARTH LOHIYA
( 91.6%)

HARMANDEEP KAUR
(91.2%)

CHIRAG KUMAR SAH
(91%)

KAKUL VASHIT
(91%)

KHUSHI KHURANA
( 90.8%)

RAGHAV AMIT CHATURVEDI
( 90.6%)

GUNGUN ARORA
( 90.2%)
Toppers Xth 2018-19
Toppers Xth 2017 - 2018
Toppers Xth 2016 - 2017
Toppers Xth 2015 - 2016